Școala Gimnazială Specială Huedin reprezintă cadrul instituţional de acţiune care asigură accesul la educaţie al tuturor copiilor cu cerinţe educative speciale şcolarizaţi atât în învăţământul special, cât şi în învăţământul de masă, precum şi al personalului care este implicat în educaţia acestora.

Instituția noastră oferă servicii educaţionale specifice învăţământului special pentru copii cu deficienţe mintale şi asociate din zona Huedinului şi comunele limitrofe.

Uniunea Europeană recunoaşte şi respectă drepturile persoanelor cu dizabilităţi pentru a beneficia de măsurile prevăzute pentru asigurarea independenţei, a integrării sociale şi profesionale şi pentru participarea la viaţa comunităţii.
(Articolul 26 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene)