Concurs pentru postul de profesor itinerant și de sprijin

În conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar de stat, aprobată prin O.M.E.N. nr. 4959/02.09.2013, și cu Ordinul nr.5.574 din 17 septembrie 2020 privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului școlar în unitățile de învățământ preuniversitar de stat în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2;

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale Speciale Huedin din data de 06.10.2022 , anunțăm organizarea concursului pentru următorul post vacant:

Nr.

crt.

Instituția

Postul/catedra

Nr.

ore

Statutul

postului

Nivel

Viabilitate post

1.

Școala Gimnazială Specială Huedin

Profesor itinerant și de sprijin

8 ore mediul urban

8 ore mediul rural

Rezervat

director

Special

Gimnazial

31.08.2023

Concursul va avea loc în data de 31.10.2022, la sediul Școlii Gimnaziale Speciale Huedin.

Proba scrisă pentru cadrele didactice calificate se va desfășura în data de 31.10.2022, între orele 10.00-14.00, iar inspecția la clasă va fi susținută în data de 31.10.2022 ora 8.30. Ambele probe se vor desfășura la sediul instituției Școala Gimnazială Specială Huedin.

Proba scrisă pentru cadrele didactice fără studii corespunzătoare postului se va desfășura în data de 31.10.2022, între orele 09.00-12.00, iar interviul, începând cu ora 14.00. Ambele probe se vor desfășura la sediul instituției Școala Gimnazială Specială Huedin.

Înscrierea la concurs se va face la sediul Școlii Gimnaziale Speciale Huedin în perioada 24-27 octombrie 2022, între orele 8-14.

Condițiile de participare și metodologia de organizare și desfășurare a concursului sunt prevazute în Anexa la O.M.E.N. nr.4959/02.09.2013 și O.M.E.C. nr.5574/21.09.2020 .

Detalii suplimentare se pot obține la secretariatul școlii, număr de telefon 0264351714.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *