OFERTA EDUCAŢIONALĂ AN ȘCOLAR 2021-2022

Viziunea școlii: ”Este ușor să înveți a merge. Important este încotro te îndrepți. Știm că nu toți copiii sunt la fel. Noi te călăuzim spre integrare în societate, pentru a duce o viață mai bună.”

Misiunea școlii: ”Școala noastră asigură formarea și dezvoltarea personalității fiecărui elev în limitele capacităților care îi pot fi dezvoltate, oferă acces egal la educație și formează competențe tuturor elevilor cu cerințe educative speciale pentru a deveni autonomi și încrezători în forțele proprii.”

Activitatea instructiv-educativă şi cea terapeutic-recuperatorie se va desfăşura în baza Planurilor-cadru pentru învăţamânt special, pentru următoarele nivele de invăţământ:

CICLUL PRIMAR – 5 clase

 • Clasa pregătitoare (dizabilități intelectuale severe, profunde și/sau asociate)

 • Clasa I (dizabilități intelectuale ușoare și moderate)

 • Clasa a III-a (dizabilități intelectuale ușoare și moderate)

 • Clasele a IV-a A/B (dizabilități intelectuale severe, profunde și/sau asociate)

CICLUL GIMNAZIAL – 5 clase

 • Clasa a V-a (dizabilități intelectuale ușoare și moderate)

 • Clasa a VI-a (dizabilități intelectuale ușoare și moderate)

 • Clasa a VII-a (dizabilități intelectuale severe, profunde și/sau asociate)

 • Clasa a VIII-a (dizabilități intelectuale ușoare și moderate)

 • Clasa a X-a (dizabilități intelectuale severe, profunde și/sau asociate)

Cursurile şcolii sunt frecventate de copii cu nevoi speciale, al căror diagnostic esre variat: de la deficienţe mintale ușoare și moderate la deficienţe severe, profunde si/sau asociate, de la sindrom Down la autism, de la tulburări ale limbajului sau dificultăţi severe de comunicare, la tulburări majore ale comportamentului adaptativ şi social.

ATRIBUŢII:

 •  realizează depistarea precoce şi asigură intervenţia timpurie în cazul copiilor cu cerinţe educative speciale;
 • şcolarizează copii cu diverse grade şi tipuri de dezabilităţi;
 • realizează terapii specifice pentru copiii cu cerinţe educative speciale din  învăţământul special şi din învăţământul de masă;
 • realizează şi aplică planuri de servicii personalizate;
 • asigură asistenţă psiho-educaţională prin cadre didactice de sprijin;
 • promovează învăţământul incluziv;
 • informează şi consiliază familiile copiilor cu cerinţe educative speciale;
 • colaborează cu toate instituţiile din comunitatea locală implicate în problematica copiilor.

RESURSE MATERIALE:

 • 10 săli de clasă

 • 2 cabinete pentru terapii specifice

 • 1 laborator informatică

 • 1 sală de sport

 • 1 sală de kinetoterapie

 • 1 teren de sport

 • bibliotecă cu sală de lectură și ludotecă

 • 1 sală multisenzorială

 • 1 sală multifuncțională.

STRUCTURA CURRICULUMULUI:

    a) Curriculum nucleu conţine 7 arii curriculare obligatorii:

 • Limbă şi comunicare

 • Matematică şi ştiinţe ale naturii

 • Om şi societate

 • Arte

 • Educaţie fizică şi sport

 • Tehnologii şi activităţi practice

 • Consiliere şi orientare

    Curriculumul mai cuprinde incă alte 2 arii curriculare specifice pentru școlile speciale:

 • Terapii specifice de compensare

 • Terapie educaţională complexă şi integrată

  b) Curriculum la decizia şcolii, cuprinde discipline opţionale aprobate de ISJ Cluj şi este elaborat de şcoală în funcţie de resursele umane şi materiale ale unităţii, interesele elevilor, situaţiile specifice şcolii şi necesităţile comunităţii locale.

         Metodele si programele educationale sunt adaptate în funcţie de tipul şi gradul de deficienţă, iar  elevii cu dizabilităţi grave, severe, profunde şi/sau asociate  beneficiază de planuri de servicii şi programe de intervenţie personalizată elaborate în echipă multidisciplinară de specialişti, formată din:

 • profesor de psihopedagogie specială pentru o catedră de educație specială

 • profesor psihopedagog

 • profesor-educator

 • profesor psihodiagnoză

 • kinetoterapeut

       Activitatea educativă extracurriculară şi extraşcolară desfăşurată în beneficiul elevilor noștri se concretizează în  derularea a numeroase proiecte și activităţi în colaborare cu diverse instituţii culturale şi educative.

PARTENERIATE:

 • Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj

 • Consiliul Judeţean Cluj

 • Primăria Oraşului Huedin

 • Poliţia Oraşului Huedin

 • Detaşamentul de pompieri Huedin

 • Protopopiatul Huedin

 • Clubul Copiilor Huedin

 • Biblioteca Orășenească Huedin

 • Serviciul de Ambulanță al Orașului Huedin

 • Școli din Județul Cluj

Regulament de organizare şi funcţionare a Şcolii Gimnaziale Speciale Huedin

Regulament intern al Şcolii Gimnaziale Speciale Huedin

Raport anual de evaluare internă a calității